Bud Ingen

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157317.jpg245. Kort med 2 slag STAVANG I SUNNFJORD 2 I 49 (5 pkt) sendkr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157930.jpgKVAMMEN I SUNNFJORD 20-IX-55 (5 pkt). Vakkert stp på klipp mkr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157935.jpgLEITET 9-XI-49 (5 pkt). Omvendt stp på klipp med Nk 350.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157939.jpgLOEN i NORDFJORD 1941-43 (5 pkt). To klipp med lette stp.kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157948.jpgNESEFJORD 20-XII-40 (5 pkt). Vakkert stp bak på klipp.kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158452.jpgALMENNINGEN 19-VII-67. Omvendt klart fullstp på klipp med Nkkr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158460.jpgBULANDET -3-IV-63 (5 pkt). Klart stp på klipp med Nk 462.kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158461.jpgBULANDET 17-IX-63 (5 pkt). Klart stp på klipp med Nk 522.kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158462.jpgBULANDET 13-V-65 (5 pkt). Klart stp på klipp med Nk 525.kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158463.jpgBULANDET -8-II-67 (5 pkt). Praktstp på klipp med Nk 525.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158464.jpgBULANDET -3-V-72 (5 pkt). To stp på klipp med 2 x Nk 643.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158466.jpgBYGSTAD 21-V-58 (5 pkt). Klart stp bak på klipp.kr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158477.jpgDRAGE -8-III-49 (5 pkt). Vakkert stp på klipp med Nk 240.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158483.jpgFALEIDE 9-II-42 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 249.kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158490.jpgFLEKKE I SUNNFJORD 20-XII-45 (5 pkt). Rettvendt stp på klippkr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158519.jpgHEIMSETA 22-VIII-44 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 2kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158522.jpgHENNEBYGDA 02-VIII-23 (5 pkt). Omvendt klart stp på klipp mekr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158523.jpgHENNEBYGDA 13-VIII-27 (5 pkt). To klare stp på klipp med Nk kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158525.jpgHOLMESUND 26-XII-42 (5 pkt). To ujevne stp på klipp med Nk 2kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158531.jpgHUSØY I SOGN 27-III-42 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nkr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158532.jpgOPDALSØYRA 24-I-43 (5 pkt). To stp på klipp med Nk 242, 3 x kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158544.jpgSANDEBYGDA 28-IV-43 (5 pkt). Stp på klipp med Nk 218.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158557.jpgSTAVENES 24-II-45 (5 pkt). Praktstp på klipp med Nk 240, 249kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158562.jpgSTRAUMSNES I SUNNFJORD 8-IV-49 (5 pkt). To stp på klipp med kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158563.jpgSTÅRHEIM 28-II-42 (5 pkt). Rettvendt fullstp på klipp med Nkkr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158564.jpgSVANØYBUKT 25-VII-60 (5 pkt). Vakkert stp på klipp med Nk 46kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158568.jpgUDVIGEN 1891-96. To helsakklipp med enringsstp.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158580.jpgHALSVIK 23-II-37 (6 pkt). To stp på klipp med Nk 145, 152.kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158588.jpgINDVIKEN 1899-1908. Tre klipp med fullstp på Nk 77.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158622.jpgFRESVIK 23-3-43. Rettvendt stp på klipp med Nk 249.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158623.jpgFRESVIK 23-3-43. Rettvendt stp på klipp med Nk 249.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158628.jpgHOLMØYANE -6-2-42 (7 pkt). Praktstp på klipp med Nk 247.kr 150,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158629.jpgHOLMØYANE -3-2-42 (7 pkt). Praktstp på klipp med Nk 247. Skakr 100,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158630.jpgHOLMØYANE -3-2-42 (7 pkt). Pent stp på klipp med Nk 247.kr 125,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158631.jpgHOLMØYANE -3-2-42 (7 pkt). Praktstp på klipp med Nk 249.kr 150,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158632.jpgHOLMØYANE -5-2-42 (7 pkt). Omvendt stp på klipp med Nk 249.kr 100,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158633.jpgHOLMØYANE -7-2-42 (7 pkt). Omvendt fullstp på klipp med Nk 2kr 125,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158634.jpgHOLMØYANE 10-2-42 (7 pkt). Omvendt stp på klipp med Nk 249.kr 100,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158652.jpgEIKEFJORD 28-4-44 (5 pkt). Vakkert stp på klipp med Nk 246.kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158653.jpgENSTAD -3-1-45 (7 pkt). To lette rettvendte fullstp på 2 klikr 150,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158688.jpgNAUSTDAL I NORDFJORD 22-11-41 (5 pkt). Rettvendt fullstp på kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158690.jpgNÅRA 20-5-48 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 350.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158712.jpgSYGNEFEST -1-10-49 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 35kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158714.jpgUTVIK -9-2-42. Praktstp på klipp med Nk 245-46.kr 30,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158715.jpgUTVIK 18-2-42. Praktstp på klipp med par Nk 247.kr 35,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158733.jpgÅLFOTEN 28-6-44 (5 pkt). Praktstp på klipp med Nk 242, 251.kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158740.jpgFRAMFJORDEN 12-2-70. På klipp med vertikalt par Nk 638.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158948.jpgLIFJORDEN 23-4-44 (5 pkt). Pent stp på klipp med par T-50.kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158951.jpgAURLAND -4-VIII-43. To stp på klipp med Nk 221 x.kr 30,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158952.jpgBLAKSÆTER -6-XII-40 (6 pkt). To stp på klipp med Nk 246.kr 100,000

Forrige   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    +  Neste

Generert: 07.04.2020 22:13:55
GiBud.no


Det er GRATIS å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler kun 4% (maks kr 35,- pr objekt) i provisjon ved oppnådd salg.Bruk som startside                           Legg til i favoritter              

Aktive objekter   Solgte objekter