Bud Ingen

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152788.jpgNORDFJORDEID 26-V-39 (5 pkt). Praktstp på papirrest med 200 kr 100,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152799.jpgROGNALDSVAAG 11-VI-32. Vakkert stp på klipp med Nk 147.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152818.jpgSTAVANG I SUNNFJORD 15-VI-31 (5 pkt). Rettvendt stp på klippkr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152842.jpgVADHEIM -8-VI-50 (5 pkt). Klart stp på klipp med 2 x Nk 358.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152843.jpgVADHEIM 19-XII-50 (5 pkt). Klart stp på klipp med par Nk 358kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152853.jpgVIK I SOGN -6-I-34 (5 pkt). Pent stp på klipp med Nk 141, 14kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/152000/152884.jpgGUDDAL 15-10-40 (5 pkt). To praktstp på klipp med Nk 206, 21kr 100,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153060.jpgBRYGGJA 11-XI-40 (5 pkt). Rettvendt stp på Nk 206.kr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153080.jpgHUSØY I SOGN 11-VI-33 (5 pkt). Luksusstp på klipp med Nk 149kr 100,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153089.jpgINNVIK -1-IV-45 (5 pkt). To stp på klipp med 4 x Nk 247.kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153103.jpgLÆRDAL -7-XI-33. Praktstp på klipp med Nk 149.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153108.jpgNORDFJORDEID 30-VIII-40 (5 pkt). Vakkert stp på klipp med Nkkr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153126.jpgSTRYN 27-VI-40 (5 pkt). Praktstp på Nk 208.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153249.jpgAURLAND 28-IX-40. Fire stp på klipp med Nk 102, 2 x 208.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153448.jpgNORDFJORDEID 13-5-39. Rettvendt stp på klipp med Nk 246.kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153536.jpgDAVIK 22-II-64 (5 pkt). Vakkert stp på klipp med Nk 469, 522kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153537.jpgDAVIK 25-II-64 (5 pkt). Vakkert sidevendt stp på klipp med Nkr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153606.jpgHUSØY I SOGN 11-VI-32 (5 pkt). Praktstp på klipp med Nk 149.kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153686.jpgRAUDEBERG 26-VIII-48 (5 pkt). Praktstp på lite klipp med Nk kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153687.jpgRAUDEBERG 2-V-51 (5 pkt). Klart stp på lite klipp med Nk 396kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153716.jpgSELJE 19-IX-48 (5 pkt). Fullstp på lite klipp med Nk 354.kr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153734.jpgSKJOLDEN 26-V-38. Rettvendt fullstp på lite klipp med Nk 218kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153761.jpgSTEINKLEPP -7-II-47 (5 pkt). Klart stp på lite klipp med Nk kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153783.jpgSVELGEN -2-XI-46 (5 pkt). Vakkert stp på lite klipp med Nk 3kr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153811.jpgTREDAL 5-VIII-48 (5 pkt). Vakkert stp på lite klipp med Nk 3kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153848.jpgVIK i SOGN 24-X-18 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 10kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/154000/154557.jpgVIKSDALEN 27-3-47. Praktstp på lite klipp med Nk 354.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155113.jpgHERMANSVERK 18-VII-31. Praktstp på Nk 180.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155152.jpgBULANDET 13-XII-42 (5 pkt). Fullstp på klipp med Nk 247.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155153.jpgBULANDET 10-XII-42 (5 pkt). Vakkert fullstp på klipp med Nk kr 60,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155186.jpgKJØLSDALEN -7-V-41. Rettvendt stp på klipp med Nk 250.kr 30,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155188.jpgLJØSNE 1944. To klipp med Nk 229.kr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155197.jpgRAUDEBERG 14-V-41 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 247kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155202.jpgSELJE -3-V-41 (5 pkt). Rettvendt fullstp på klipp med Nk 249kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155222.jpgVEVRING 12-XII-42 (5 pkt). Rettvendt fullstp på klipp med Nkkr 75,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155227.jpgVÆRLANDET -6-XII-42 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med skadkr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155228.jpgVÆRLANDET -9-XII-42 (5 pkt). Rettvendt stp på klipp med Nk 2kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155233.jpgÅLHUS 15-XII-42. Praktstp på klipp med Nk 247.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155274.jpgMARIFJØRA 10-5-41. Rettvendt stp på klipp med Nk 250.kr 30,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155276.jpgNAUSTDAL I SUNNFJORD -1-12-42. Praktstp på klipp med hhv Nk kr 45,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155277.jpgNAUSTDAL I SUNNFJORD -5-12-42. Rettvendt fulltstp på klipp mkr 30,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155278.jpgNAUSTDAL I SUNNFJORD -1-12-42. Rettvendte stp på 3 klipp medkr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155289.jpgSKEI I JØLSTER 16-12-42. Rettvendt stp på klipp med Nk 249.kr 30,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155572.jpgSTONGFJORDEN -1-7-44. To rettvendte fullstp på klipp med Nk kr 25,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155799.jpgRAUDEBERG 14-IV-54 (5 pkt). Rettvendt fullstp på klipp med Nkr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/156000/156697.jpgBARMSUND 27-XII-20 (6 pkt). Vakkert stp på kort med Nk 100.kr 150,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/156000/156883.jpgMÅLØY 2-III-30. To stp på brev med Nk 145.kr 50,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157063.jpg145. Brev stpl LEIRVIK I SOGN 26 I 37 sendt Vistneskr 35,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157066.jpg145. Brev med 2 slag FRAMFJORDEN 26 VII 31 sendt Randabergkr 40,000

Sogn og Fjordane Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157072.jpg354. Brev med 2 slag VALEN i SUNNHORDLAND -6 1 47 sendt Randkr 40,000

Forrige   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    +  Neste

Generert: 07.04.2020 22:29:06
GiBud.no


Det er GRATIS å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler kun 4% (maks kr 35,- pr objekt) i provisjon ved oppnådd salg.Bruk som startside                           Legg til i favoritter              

Aktive objekter   Solgte objekter