1 kr Auksjon
En 1 kr Auksjon er lik en Standard Auksjon bortsett fra at startprisen er satt til kr 1,- og det er ikke mulighet til bruke skjult minstepris .