Standard Auksjon
I en Standard Auksjon øker prisen etter som det kommer inn bud. En Standard Auksjon kan ha en Minstepris, og man kan bruke Autobud.

Vinneren av en Standard Auksjon er den budgiveren som har høyeste bud når auksjonen slutter. Auksjonen er å regne som velykket hvis minstepris blir oppnådd. Hvis ikke minstepris blir oppnådd, regnes auksjonen som mislykket og selger har ingen forpliktelse til å selge objektet.