Brukeravtale 
 
Brukeravtale
Under står gjeldende brukeravtale og medlemsregler. Les reglene nøye, ved å melde deg inn på siden aksepterer du de til en hver tid gjeldende regler.

Auksjonsregler og brukeravtale:

GiBud ønsker å tilby en god og rimelig tjeneste i en hyggelig atmosfære. Stort sett gjelder sunn fornuft og vanlig folkeskikk, men noen regler må vi ha. Sett deg godt inn i reglene og følg dem, så vil du få mye glede av medlemskapet ditt på GiBud.

1. Hvem kan bruke GiBud?
1.a GiBud sine tjenester er tilgjengelig for alle personer over 18 år (15 år)
1.b Ungdom i alderen 15-18 år kan opprette brukerkonto på GiBud Ungdom i alderen 15-18 år kan opprette brukerkonto på GiBud men da på betingelse at de foresatte står ansvarlig for bruken av kontoen.
1.c GiBud sine tjenester er ikke tilgengelig for midlertidig eller permanent utestengte personer. Har du midlertidig fått stengt brukerkontoen din er det ikke tillatt å forsøke å opprette en ny brukerkonto. Det kan føre til at du blir utestengt permanent.

2. Registrering og Brukerkonto
2.a For å bruke Gibud.no må opplysningene på brukerkontoen verifiseres. Under registreringen av ny brukerkonto må du oppgi korrekt navn, boligadresse, fødselsdag og mobil- og fast tlf.nr. Bruk fortrinnsvis adressen du er registrert med i folkeregisteret og tlf. nr som er registrert på ditt eget navn og adr. Ved bruk av postboks-adr. Må du også oppgi boligadresse. I de tilfeller GiBud finner det nødvendig for å kunne verifisere kontoen, vil vi kunne be om tilleggs informasjon og evt. dokumentasjon. Kontoer med manglende opplysninger, eller opplysninger som ikke lar seg kontrollere, vil bli stengt uten varsel.
2.b Det er ikke tillatt å ha mer enn en brukerkonto på GiBud. Det er bare tillatt å ha en brukerkonto pr person på GiBud. Er det registrert flere brukerkontoer på samme husstand og en av dem blir stengt, vil som oftest alle andre kontoer på denne husstanden også bli stengt.
2.c Blir en konto stengt er det ikke tillatt å opprette ny konto Om brukerkontoen din blir stengt, er det ikke tillatt å opprette ny konto. Ønsker du å få åpnet en stengt konto må du kontakte kundeservice, etter å evt. Ha ordnet forholdene som førte til at kontoen ble stengt.
2.d Gibud forebeholder seg retten til å stenge brukerkontoer midlertidig eller permanent. Kontoer som blir missbrukt, strider mot reglementet eller på annen måte er til fare for sikkerheten på GiBud, vil bli midlertidig eller permanent stengt uten varsel.

3. Bud & Kjøp
3.a Legge inn bud. Beløpet som står i feltet Neste Bud er det minste budet du kan legge inn på objektet.
På Standardauksjoner skriver du budet ditt inn i feltet Ditt bud & Autobud
På Multiobjektauksjoner skriver du inn budet ditt i feltet Ditt bud.
Merk:Det er ikke mulig å bruke autobud på en multiobjektauksjon, så det beløpet du skriver i feltet Ditt bud er budet du legger inn.
3.b Alle bud er forpliktende og kan normalt ikke slettes eller endres. Legger du inn et bud på en gjenstand er det forpliktende og kan normalt ikke slettes eller endres. Du er forpliktet til å kjøpe objektet hvis du har høyeste bud når auksjonen avsluttes. Selger kan selv slette høyeste bud på egne auksjoner inntil auksjonen slutter. Så legger du inn et bud ved en feil, må du selv kontakte selger omgående og be om at budet blir slettet.
3.c Det er ikke tillatt å legge inn bud som du ikke har til hensikt å stå for. Dette kan føre til minuskarakter og utestengelse fra auksjonen.
3.d Det er ikke tillatt å by på egne objekter Det er ikke tillatt å by på egne objekter eller på annen måte kunstig presse opp prisen. GiBud overvåker auksjonene og blir slik aktivitet avdekket, blir begge de involverte brukerkontoene stengt.
3.e Oppgjørsfrist 7 dager Som budgiver og kjøper forplikter du deg til å gjennomføre handelen så raskt som mulig etter at du har mottatt mail fra selger. I alle tilfeller skal det ikke gå mer enn 7 dager du mottar mail fra selger til handelen blir gjennomført. Annet kan selvsagt avtales med selger i hvert tilfelle. Brudd på denne reglen kan føre til minuskarakter fra selger.
3.f Objekter som ligger ut på GiBud skal kjøpes/selges via GiBud Det er ikke tillatt å kontakte selger og oppfordre til bytting eller gjøre opp handelen utenom auksjonen. Det er heller ikke tillatt å oppgi e-postadresse, tlf.nr eller annen kontaktinformasjon med hensikt å gjøre handelen utenom GiBud. Ønsker du å gi selger et lavere bud enn utropsprisen, kan det gjøres ved å spørre selger om å sette ned utropsprisen og så evt. Legge inn ditt bud i annonsen. (Selger vil etter endt auksjon kunne hente ut alle nødvendige opplysninger om kjøper fra GiBud).

4. Annonser & Salg
4.a Det er Gratis å opprette auksjoner
Velg mellom Standardauksjoner, Fastprisauksjoner, 1kr-Auksjoner og Multiobjektauksjoner
4.b Salgsprovisjon Ved oppnådd salg påløper det for selger en salgsprovisjon på inntil 4% av salgssummen.
Gjennomfører ikke kjøper handelen kan selger etter å ha lagt inn minuskarakter og gjenåpnet annonsen kontakte kundeservice og be om at salgsprovisjonen blir slettet.
4.c Det er forbudt å tilby objekter som bryter med norsk lov. Dette kan være tyvegods, pornografi, narkotika, ulovlige legemidler, ulovlig kopiert materiale, etc. Oppdages slike objekter vil de bli slettet uten varsel. Selger risikerer også utestengelse og politianmeldelse.
4.d Det er ikke tillatt å plassere objekter i feil kategori. Brukeren forplikter seg til å gjøre seg kjent med kategoriene og legge objekter ut i så riktig kategori som mulig. Annonser lagt ut i feil kategori kan bli slettet eller flyttet til riktig kategori der Gibud finner det hensiktsmessig.
4.e Salg er bindende. Tilbyr du et objekt på GiBud så er dette tilbudet bindende og du er forpliktet til å selge gjenstanden til den som har det høyeste budet når auksjonen avsluttes. Det er derfor viktig at du setter en minstepris/utropspris som du er villig til å selge for. Brudd på denne reglen kan føre til minuskarakter og mulig utestengelse.
4.f Det er ikke tillatt å legge ut samme objekt i flere annonser på GiBud samtidig. Det er heller ikke tillatt å forsøke å selge et objekt på andre auksjoner samtidig som det ligger som auksjon på GiBud. Da kan du fort ende opp med 2 budvinnere, noe som kan føre til minuskarakterer og mulig utestengelse.
4.g Opplysningsplikt om objektet Som selger forplikter du deg til å oppgi så riktige opplysninger om objektet som mulig. Levert vare skal være i samsvar med beskrivelsen i annonsen, er det avvik fra beskrivelse forplikter selger å ta varen i retur og tilbakebetale kjøpesummen+porto frem til kjøper. Evt. Retur porto dekkes av kjøper, varen regnes som returnert når pakken er mottatt av selger.
4.h Det er ikke tillatt å by på egne objekter Det er ikke tillatt å by på egne objekter eller be en tredjeperson, som ikke har til hensikt å kjøpe objektet om å legge inn bud. Avsløres slik aktivitet kan brukerkontoen med alle annonser bli stengt uten varsel.
4.i Frist for å kontakte kjøper er 7 dager. Som selger forplikter du deg til å kontakte kjøper så raskt som mulig etter auksjonen slutter, helst i løpet av 1 døgn. Men i alle tilfeller skal det ikke gå mer enn 7 dager fra auksjonen slutter til kjøper blir kontaktet. Brudd på denne reglen kan føre til minuskarakter fra kjøper.
4.j Grove bilder er ikke tillatt i annonsene Det er ikke tillatt å legge ut usensurerte bilder på annonser med erotiske filmer eller annet sex relatert materiale. Alt av kjønnsorganer skal sladdes. Bilder skal ikke vise mer enn det man ser på badestranden en vanlig sommerdag. Annonser med ikke godkjente bilder slettes uten varsel, gjentatte brudd på denne reglen fører til utestengelse.
4.k Gibud forebeholder seg retten til å slette/avslutte annonser Gibud forebeholder seg retten til å slette/avslutte annonser som strider mot reglementet eller på annen måte oppfattes som useriøse.
4.l Objekter som er lagt ut på GiBud skal kjøpes/selges via GiBud Det er ikke tillatt å oppfordre kjøpere eller budgivere til bytting eller gjøre opp handelen utenom auksjonen.
Det er heller ikke tillatt å sende selgere bud via meldingstjenesten på GiBud, bud skal legges inn i annonsen.
4.m Det er ikke tillatt å markedsføre andre websider på GiBud. Det er ikke tillatt sette inn linker i annonsene med den hensikt å markedsføre andre eksterne tjenester.
4.j Det er ikke tillatt å oppgi tlf.nr eller emailadresse i annonsene. Det er heller ikke tillatt å på annen måte oppgi e-postadresse, tlf.nr eller annen kontaktinformasjon med hensikt å gjøre handelen utenom GiBud. (Kjøper vil etter endt auksjon kunne hente ut alle nødvendige opplysninger om selger fra GiBud). Får du tilbud om et lavere bud enn utropsprisen og ønsker og selge til det budet, kan du sette ned utropsprisen og så be kjøperen om å legge inn budet på GiBud.

5. Personvern / Behandling av informasjon om andre medlemmer.
5.a Det er frivillig å registrere seg på GiBud.no. Opplysninger som oppgis ved registrering og som lagres av GiBud.no behandles konfidensielt
Opplysningene vil ikke bli utlevert til utenforstående med mindre det foreligger en rettslig kjennelse eller dom som pålegger GiBud.no utlevering
Det er kun budvinnere får tilgang til opplysninger om selger og kun selgere får tilgang til opplysninger om kjøper.
Se forøvrig også GiBud.no sin personvernpolicy
5.b All mottatt informasjon om andre brukere skal behandles som konfidensielle personopplysninger Informasjon du mottar om andre brukere på GiBud skal ikke brukes i andre sammenhenger enn til gjennomføringen av den aktuelle handelen.
5.c Det er ikke tillatt å misbruke opplysningene Det er ikke tillatt å misbruke opplysningene til f. eks telefonreklame, mailreklame (spam). Det er heller ikke tillatt å legge til mailadressene til andre brukere i mailinglister og lignende.
5.d Brudd på personvernreglene fører til stenging av bruker konto Overholdes ikke personvernreglene vil brukerkonto bli stengt uten varsel, det vil også bli vurdert politianmeldelse.

7. Karakterbok
7.a Hensikten med karakterboken er å vise brukerens seriøsitet. Karakterboken er viktig for å vise brukerens seriøsitet, så det skal avlegges karakterer fra både kjøper og selger for alle objekter som blir solgt via GiBud.
7.b En brukerkonto "tåler" opptil 3 minus karakterer, før den blir stengt. Pådrar en bruker seg 3 minus karakterer vil brukerkontoen bli stengt. Men vi ønsker ikke å ha useriøse brukere på GiBud, så mottar en bruker en minus karakter som sin første karakter vil kontoen bli vurdert stengt. Forholdet som førte til stengingen må da ordnes før kontoen evt. Kan åpnes igjen. Har en selger mange +karakterer og får over tid mer enn 3 minus, kan kontoen allikevel forbli åpen, men i alle tilfeller vil dette bli manuelt vurdert.
7.c Det er ikke tillatt å legge inn hevnkarakterer. Mottar man en negativ karakter er det ikke tillatt å legge inn en negativ karakter tilbake (hevn karakter). Mener du at karakteren er urettmessig lagt inn, må du henvende deg til den som har lagt inn karakteren og be om en forklaring. Svaret du da får sender du til kundeservice, som ser på saken og evt. Sletter/ Retter karakteren. Er en karakter åpenbart feil kan kundeservice kontaktes direkte.
7.d Karakterboken har stor betydning for enhver bruker Karakterboken har stor betydning for enhver brukers suksess på GiBud. Derfor er minuskarakterer siste utvei. Alle brukere forplikter seg til å gjøre det de kan for å gjennomføre handelen, før det legges inn minuskarakterer. Går noe galt, må man gi motparten rimelig tid og mulighet, til å rette opp evt. feil før det legges inn negativ karakter.

8. Oppfølging av medlemskap på Gibud.no
8.a Alle brukere forplikter seg til å holde opplysninger oppdatert Alle brukere forplikter seg til å holde emailadresse og personopplysninger oppdatert på GiBud så lenge du bruker tjenesten. Virker ikke email, eller andre opplysninger går ut på dato kan kontoen bli stengt.
8.b Oppfølging av annonser Legger du ut en annonse på GiBud.no forplikter du deg til å følge den opp. Selger du objektet på annen måte eller annonsen av andre årsaker ikke er aktuell lenger, forplikter du deg som bruker til å gå inn å avslutte den.

9. Betaling av medlemskap og tjenester
9.a Betaling av annonser, provisjon og lignende. Bruker du noen av våre tjenester som koster penger blir dette belastet din brukerkonto, og ved jevne mellomrom vil du få faktura tilsendt på email. Fakturaen har betalingsfrist 10 dager. Merk: Salgsprovisjonen på 4% er grunnlaget for GiBud.no sin eksistens, så vennligst betal innen forfall..
9.b Betaling av andre tilleggstjenester Alle tilleggstjenester faktureres og sendes samlet 1 gang pr mnd.
9.c Ved manglende betaling av tjenester og provisjoner vil brukerkonto bli stengt. Bruker får ikke godkjent ny konto før regninger er gjort opp. Også andre kontoer på samme husstand kan i slike tilfeller bli stengt.
9.e Betaling
Emailfaktura betales til Konto.nr: 1503.74.19270 og merkes med ditt medlems.nr eller alias.
Merk: Overskrider du kredittgrensen eller ønsker å gjøre opp kontoen din, kan du når som helst innbetale skyldig beløp til Konto.nr: 1503.74.19270. Husk å merke innbetalingen med ditt medlems.nr eller alias.

10 Andre regler
10.a Misbruk av GiBud og GiBud sine tjenester, Misbruk av GiBud og GiBud sine tjenester, samt brudd på auksjonsreglene fører til at du blir midlertidig eller permanent utestengt fra GiBud. Grove tilfeller vil bli anmeldt til politiet.
10.b Bruk av GiBud sin meldingstjeneste Det er IKKE tillatt å markedsføre andre nettsteder/firmaer eller auksjoner fra andre selgere via meldingstjenesten. Det er heller ikke tillatt å oppfordre til bytting eller gjøre opp handelen utenom auksjonen, samt oppgi e-postadresse, tlf.nr eller annen kontaktinformasjon med hensikt å gjøre opp handelen utenom GiBud.
10.c Endringer av auksjonsregler GiBud forebeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer, tillegg og tilpasse auksjonsreglene ved behov.
10.d Enhver bruker står selv ansvarlig for produkter og tjenester som tilbys via GiBud. GiBud formidler kun kontakt mellom kjøpere og selgere og deltar ikke selv i handlene. GiBud står derfor ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved produktene som tilbys på tjenesten. GiBud har ikke ansvar for frakt, betaling eller gjennomføring av handelen forøvrig.

11 Cookiespolicy
GiBud.no bruker informasjonskapsler/cookies for økt sikkerhet og forbedret brukeropplevelse.
Informasjonskapsler som kan være i bruk på GiBud.no kan deles inn i fire kategorier:

Essensielle cookies Noen informasjonskapsler er helt nødvendige for driften av nettstedet. For eksempel vil cookies tillate oss å identifisere brukere slik at de kan logge seg på kontoene sine. Hvis du velger å deaktivere disse cookies, vil du ikke være i stand til å få tilgang til kontoen din.

Ytelsescookies Vi bruker cookies for å analysere hvordan besøkende bruker nettstedet vårt og for å overvåke nettstedet vårts ytelse. Dette gir oss muligheten til å identifisere eventuelle problemer og raskt fikse eventuelle problemer.

Funksjonalitetscookies Vi bruker funksjonalitetcookies for å huske dine preferanser. For eksempel til å huske eventuelle valg du har gjort når du oppretter en annonse, eller i preferanser i kontoinnstillingene. Annonserings- eller sporingskapsler Våre tredjeparts annonsører bruker cookies for å gi deg reklame som de mener er relevante og av interesse for deg. For eksempel hvis du ser på en bil eller hendelse på en nettside, kan det komme opp reklame for samme bil eller hendelse på andre nettsteder du besøker.

Tredjeparts informasjonskapsler Tredjeparts informasjonskapsler kan være fra for eksempel reklamenettverk som annonserer på siden og som ønsker å gi deg målrettet reklame. Vanligvis er dette ytelsecookies, reklame eller sporingskapsler. GiBud.no kontrollerer ikke disse tredjeparts informasjonskapsler, de har heller ingen betydning for bruk av giBud, så de kan blokkeres om ønskelig.

Sist oppdatert: 10.07.2020 21:35:44
GiBud.no