Personvernpolicy

 

  • Personopplysninger som oppgis ved registrering og som lagres av GiBud.no behandles konfidensielt.
  • Formålet med lagringen er å ivareta sikkerheten, samt kunne formidle kontakt mellom kjøpere og selgere
  • Opplysningene utleveres ikke til utenforstående med mindre det foreligger en rettslig kjennelse som pålegger GiBud.no utlevering
  • Du kan til en hver tid se opplysningene du er registrert med inne på "Din side"/"Registrerte opplysninger"
  • Emailadresse endres direkte på siden. Endring av andre opplysninger som adr og tlf.nr gjøres ved å sende email med nye opplysninger til [email protected]
    Viktig: Ved endringer av adr og tlf.nr må du sende mailen til kundeservice fra samme emailadresse som du er registrert med på GiBud.no.

Sist oppdatert: 01.06.2023 18:45:16
GiBud.no