127 377
Auksjoner nå
103 433
Fastprisvarer
109 225
Salg i år
357 656
Bud i år

 Vis treff med   Søk i objektbeskrivelse

St. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -

Annonse nr: 4548701
Vakre og viktige kulturhistoriske byggMot et nesten helt ubebygd KalfaretSt. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -Elevene
Vakre og viktige kulturhistoriske byggMot et nesten helt ubebygd KalfaretSt. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -Elevene
 
St. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -St. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -  
St. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -St. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -  

St. Jørgen Hospitalet + Bergen Handelsgymnasium -

 

Beskrivelse

St. Jørgen hospital, Bergen - Olaf Andreas SVANØE U/B nr. 149 ubrukt -


+ Bergens Handelsgym MED elever (var du der- da er du bra voksen - eller muligens din mor/far?! - MEGET SJELDEN UTGIVER:


Postfoto, Bergen.Bergen Handelsgymnasium


Bergen HandelsgymnasiumHandelsgymnasium.bg.JPG

LandNorgeTypeVideregående skoleGrunnlagt1904Nedlagt2014Region/fylkeVestlandKommuneBergenBydelBergenhusAdresseKalfarveien 2

5018 BergenEierHordaland fylkeskommuneElever419 (2013)NettstedOffisielt nettstedBeliggenhetKart

Wikimedia | © OpenStreetMap


Bergen Handelsgymnasium

60°23′26″N 5°20′13″ØBergen Handelsgymnasium (BHG) var en fylkeskommunal videregående skole i Kalfarveien i Bergen sentrum. Skolen ble åpnet i 1904 med formålet å gi en tidsmessig utdanning i næringslivsfag og økonomi. Skolen var en privat stiftelse drevet med fondsmidler, skolepenger og kommunal støtte, frem til Hordaland fylkeskommune overtok driften i 1976. Siden ble skolen drevet som et vanlig gymnas, med spesielt fokus på økonomiske fag og språk. Den 11. desember 2012 besluttet fylkeskommunen at skolen skulle legges ned etter skoleåret 2013/2014[1]. 20. juni 2014 ble dermed den siste skoledagen på Bergen Handelsgymnasium etter 110 år i drift[2]. Skolevirksomheten ble da overflyttet til nye Amalie Skram videregående skole.

Skolen ble 4. januar 2016 omgjort til et voksenopplæringssenter underlagt Bergen katedralskole, med ca. 500 elever.[3]


Opplæringstilbud

Skolen tilbød følgende utdanningsprogrammer og programområder (2013):


 • Program for studiespesialisering (realfag og språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Program for medier og kommunikasjon (studieforberedende løp)
 • Program for service og samferdsel (fordypning i reiseliv)

Programmet for medier og kommunikasjon ved skolen var et av de mest populære i landet.

Skolerevy[rediger 

Siden hundreårsjubileet i 2004 var det årlig satt opp revy på Bergen Handelsgymnasium. For å delta i revyen ble det holdt auditioner, og bare noen få ble valgt. Revyen ble sett på som en av de store revyene ved videregående skoler i Bergen. Revyen hadde blant annet et eget band, dansere, skuespillere, teknikere, fotografer, manusforfattere og en gruppe som sørget for økonomi.

Historie[rediger 


BHG tidlig på 1900-tallet, uten eføy

‎Det eksisterte handelsutdanning i Bergen på hele 1800-tallet, men først i 1904 ble Bergen Handelsgymnasium opprettet. Den ble tegnet av arkitekt Jens Zetlitz Monrad Kielland som var nevø av den kjente forfatteren Alexander Kielland. Formålet med skolen var å gi ungdom en tidsmessig utdannelse i næringslivsfag og økonomi. Det er bakgrunnen for at skolen også i dag er spesielt sterk i økonomi og språk. I de senere år er reiseliv, markedsføring, realfag og mediekunnskap blitt en naturlig del av skolens fagtilbud. Skolen var en privat stiftelse fra 1904 med representanter for Bergen kommune og handelsnæringen i Bergen i styret. Den ble drevet ved hjelp av fondsmidler, skolepenger og kommunal støtte. Hordaland fylkeskommune overtok driften av BHG i 1976.

Til å begynne med var utdanningen ved skolen toårig, men allerede i 1912 ble det mulighet til å ta et tredje år, en høyere avdeling. I 1927 kom det første studentfagkurset i gang, et studium som skulle gi en ettårig utdannelse på linje med handelsgymnaset. Skolen hadde også et ettårig ettermiddagskurs for kvinner. I 1952 ble dette ble avløst av en ettårig sekretærskole for studenter på dagtid. Både det ettårige studentfagkurset og den ettårige sekretærskolen ble avsluttet i 1995. All postgymnasial utdanning skulle fra da av ligge under høgskolesystemet.

Perioden fra 1953 til 1981 var på mange måter glanstiden for handelsgymnaset. Elevene fikk en god økonomisk yrkesutdanning samtidig som de fikk studiekompetanse. Etter 1981 har de økonomiske fagene vært på vikende front, og realfag og nye fag som mediekunnskap er blitt en naturlig del av skolehverdagen.

I 1994 ble Bergens Handelsgymnasium slått sammen med Anton Johannessens videregående skole, som hadde studieretning for handel og kontor. Dette medførte en økning i det økonomiske fagtilbudet ved skolen. Skolen fikk da 700-800 elever og var lokalisert på to steder inntil leieforholdet i Nygaten opphørte i 2000. Deretter ble elevtallet ved skolen redusert til rundt 450. Hordaland fylkeskommune vedtok i desember 2012 at skolen skulle flyttes til Amalie Skram videregående skole fra august 2014.Av kjente personer som har gått på Bergen Handelsgymnasium kan man nevne, Herman Friele (politiker), Arne Skauge (politiker), Svein Alsaker (politiker), Sissel Kyrkjebø (vokalist), Audun Lysbakken (politiker), Hilmar Reksten[4] (skipsreder), Peter Christian Frølich (politiker), Claus Helberg (motstandsmann), Helge Andre Njåstad (politiker) og Thomas S. Falck (forretningsmann).
Velkommen med bud!

St. Jørgens hospital, Bergen.

Sankt Jørgen ble trolig opprettet som hospital av Nonneseter kloster på begynnelsen av 1400-tallet. Det er første gang nevnt i 1411 og ble antakelig innredet for spedalske en gang mellom 1545 og 1555. Sykehuset var i drift helt fram til 1946. Da døde de to siste pasientene som bodde her, to kvinner på 78 og 82 år.


Bygningene som står i dag er fra begynnelsen av 1700-tallet, da hele sykehuset brant ned i den store bybrannen i 1702. Likevel ble det nødvendig med en stor ombygging allerede i 1745 da den nåværende hovebygninger i to etasjer ble satt opp. Det ble da innredet 40 små dobbeltrom for spedalske og 16 enkeltrom for ikke-spedalske. I 1754 bodde det 135 spedalske ved sykehuset. Dette tallet falt til 66 i 1815, men økte på ny til 150 i 1841.

De spedalske ble også omtalt som spillsyke og sykdommen var svært tabubelagt. De som var vansiret av sykdommen fikk ikke lov til å forlate sykehuset. Hospitalet hadde først og fremst funksjon som oppbevaringsinstitusjon og ikke som behandlingssted. Dette vises også ved at det ikke var noen lege ansatt ved sykehuset før i 1817. De syke måtte arbeide for å skaffe de nødvendige inntekter til hospitalet og til eget livsopphold.

I 1839-40 begynte imidlertid Daniel Cornelius Danielssen å studere spedalskhet og samtidig kom Carl Wilhelm Boeck med offentlig stipend til Bergen i 1840 for å studere lepra og andre hudsykdommer. De to jobbet tett sammen og i 1847 utgav de boken «Om spedalskhed», en bok som løftet Bergen fram som et sentrum i lepraforskningen. Under arbeidet med sykdommen hadde Danielssen hatt tilknytning til leprasykehuset og reformert dette. I 1841 ble han ansatt som lege ved sykehuset, og etter at Stortinget i 1845 besluttet å bygge en ny anstalt ble Danielssen forfremmet til overlege i 1846. Iløpet av denne tiden omskapte han St Jørgen fra et dødens venteværelse til noe som lignet et sykehus. Han innførte blant annet sanitære forbedringer slik at dødeligheten avtok betydelig. Han talte også de spedalskes sak i alle fora hvor han kom til orde, og dette gjorde ham svært populær blant pasientene ved sykehuset.

«En 13 Aar gammel Dreng, hos hvem Knuderne ere fuldkommen udviklede, de ere confluerede paa flere Steder, og mange have begyndt at ramollere. Öienbrynere ere affaldne. Han blev Spedalsk i sit 6te Aar.» Illustrasjon fra Atlas Colorié de Spedalskhed. Tegnet av JL. Losting. Utgitt i samband med utgivelsen av Danielsen og Boecks «Om spedalskhed». Hentet fra Lepramuseets digitale samlinger.

I 1849 ble det nye «Lungegårdshospitalet» åpnet og i 1857 kom «Pleiestiftelsen for spedalske no 1». Opprettelsen av disse to nye institusjonene betød en sårt tiltrengt avlastning for St Jørgen hospital som var overflyt. Danielssen fortsatte sine studier av lepra, som han var overbevist om at var en en arvelig genetisk sykdom. Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912) ble ansatt som underordnet lege ved Lungegårdshospitalet og Pleiestiftelsen i 1868. Armauer Hansen gled rett inn i det vitenskapelige miljøet som var etablert av Danielssen og i 1873 gjorde han en banebrytende oppdagelse. Han fant leprabasillen i mikroskopet, og greide etterhvert å bevise at lepra var en smittsom sykdom forårsaket av en bakterie.

Lepramuseet

Bygningene i St Jørgens hospital ble fredet allerede i 1927, men sykehuset var i drift til 1946. I 1970 ble Lepramuseet opprettet for å ta vare på historien om Leprasykdommen i Norge. I 1972 overtok Lepramuseet lokalene til St Jørgens hospital.

St Jørgens hospital og Lepramuseet ligger i Kong Oscars gate 59 i Bergen sentrum. Ordinære åpningstider er daglig fra kl 11.00-15.00 i perioden 15.05.-15.09. Se museets hjemmesider for oppdatert informasjon.

Lepraarkivet

Lepraarkivene i Bergen kom i 2001 på UNESCOs «Memory of the World»-liste. Fra utgangen av 1600-tallet var Norge og Island de eneste landene i Vest-Europa som var rammet av lepra i stort omfang. Lepraarkivene i Bergen er en enestående kilde til kunnskap om sykdommen og behandling fra da og fram til vår tid. Arkivene er også spesielle fordi så mye av lepraforskningen skjedde i nettopp Norge.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLørdag 06.05.23 hadde PiV - Postkortsamlere i Vest - sin velannonserte salgsutstilling i Fana Kulturhus på Nesttun, Bergen - dessverre med svært lavt besøk!


(Kanskje var kroningen i GB årsaken!?)


Uansett, da du ikke var tilstede og kunne beundre og by på mine, mange 1.000- vis av spennende postkort har Du nå sjansen til å by her og nå!


Om du ønsker kan jeg sende deg PORTOFRITT og uten omkostninger for deg et utvalg fra ditt/dine samleområder.


Min postkortutstilling var montert på fine hvite plansjer a ca.18 til 20 SAMLEVERDIGE kort (ca. 200 stk.) og viste varierte tema:


Vakre myntkort fra en rekke land (som du vet er hver myntsort meget naturtro gjengitt i henholdsvis gull, sølv, kobber eller nikkel) / Den Norske kongefamilie / Barn i aktive, positive situasjoner / Frimerkekort der de er gjengitt i helt naturtro + posthus / Skjønne kattepuser full av spillopper / NB! Etter hvert som GIBUD legger ut disse tema som tilgjengelige kjøp/salgsalternative-tema vil du finne slike kort utlagt i store antall!! Det mener i hvert fall kjøpere og selgere av vår viktige og kulturverneverdige objekter!


Videre hadde jeg utstilt mange verneverdige kort fra DAGLIG LIV /Yrker fra gårds, skogsdrift med dyr. Utstilt kunne du også se hele 40 ulike postkort, tema røking/tobakk, nikotin: Ca 1/3 del var Norske postkort.


Hverken porto eller andre omkostninger tilkommer!. Send meg Ditt samleområde(r).og jeg sender så snart som mulig. Velkommen med bud - Samlerhilsen nils-postkort.


Generelle vilkår:
Hei Hyggelig med vinner-bud fra deg igjen! SEND MEG EN E-POST NÅR BETALING ER UTFØRT. Vennligst husk ditt ALIAS og GiBud's ID-nr. på betalingsgiro. NB! Kort sendes deg senest ca.1 uke fra betaling er registrert på konto 97102318475.. eller GJERNE Vips: 9912 5125 Jeg sender samlet når du vinner flere auksjoner. Samlerhilsen NilsPostkort
Objektets tilstand
Se beskrivelse
Betaling
Forskuddsbetaling
Fraktkostnader
kr 20,00
Kjøper betaler
Leveringsvilkår
Se beskrivelse
AuksjonstypeS
Utropspriskr 80,00  
80
Antall tilgjengelig: 1 stk.
Slutter om
 • 00

  Days

 • :
 • 00

  Hours

 • :
 • 00

  Minutes

 • :
 • 00

  Seconds

Slutter11.06.2023 20:03:00
Bud nå0  
Annonse vist27 ganger
Referanse nr/#324
Innleverernilspostkort
Du er ikke logget inn

Logg inn for å by på dette objektet.

Ikke medlem ? Klikk her

Glemt Brukernavn eller passord ?.


 
Budliste
Selger:  nilspostkort
  
Profilbilde
Medlem siden: 02.05.2015
Sted: Nesttun
Land: NORWAY
Karakterer (1165)    
Se alle auksjoner fra selger
Se selgers auksjoner i kategorien
Det er helt gratis å opprette auksjoner på GiBud.no. Du betaler maksimalt 4% i provisjon ved oppnådd salg!