124 993
Auksjoner nå
77 120
Fastprisvarer
193 701
Salg i år
622 876
Bud i år

 
Pro-shop

FAFOP Trading
Spesialist på norske frimerker og brev


 
 
Bud Ingen
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820566968.jpg Norge ørebrev: 68(4). CHRISTIANIA 21 XII (IIL). England.kr 300,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818143078.jpg Norge ørebrev: 69. KRISTIANIA 10 VI 98 (SL-bro). Frankrike.kr 200,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/819384026.jpg Norge ørebrev: 74(2),83. KRISTIANIA 12 XII 07 (SL). Banko-kr 250,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818515638.jpg Norge ørebrev: 75X,76X,79X(2). CHRISTIANIA 17 I 03 (IIL).kr 200,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822455868.jpg Norge ørebrev: 75X. CHRISTIANIA 5 XI 03 (SL). Uvanlig nyansekr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821944700.jpg Norge ørebrev: 76X(4). CHRISTIANIA 12 V 00 (IS). Frankrike.kr 150,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820345182.jpg Norge ørebrev: 76X(4). KRISTIANIA 13 VIII 06 (SL). Sverigekr 200,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822455862.jpg Norge ørebrev: 76X(4). KRISTIANIA 25 II 04 (SL). Rek-oppkr.kr 300,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266302.jpg Norge ørebrev: 76X(4). KRISTIANIA 5.10.06 (MSL). Danmarkkr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818143074.jpg Norge ørebrev: 77 IIX(2). KRISTIANIA 17.V.01 (SL). Tysklandkr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822455866.jpg Norge ørebrev: 77 IIX(2). KRISTIANIA 3.XII.01 (SL). Tysklandkr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817717154.jpg Norge ørebrev: 77 IIX. KRISTIANIA/*** 29 VI 01 (SL-bro).kr 35,000
B
1-5 øre Posthorn 1909 (NK 96-99)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821771330.jpg Norge brev: NK 099(4). KRISTIANIA 22 IX 16 (IIL). 4-blokk 5økr 75,000
B
1-5 øre Posthorn 1909 (NK 96-99)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811648604.jpg Norge postoppkrav: NK 0097(2), 141, 143, 145(2). OSLOkr 75,000
B
1-5 øre Posthorn 1909 (NK 96-99)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824262684.jpg Norge postoppkrav: NK 0097(2), 141, 143, 145(2). OSLOkr 75,000
B
1-5 øre Posthorn 1909 (NK 96-99)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811648702.jpg Norge rek-brev: NK 0099, 103. KRISTIANIA/*St.H.* 3.X.20kr 100,000
B
10 øre Posthorn 1909 (NK 100)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824262784.jpg Norge banko-brev: NK 0100(2). KRISTIANIA 6.II.11 (Oslo)kr 40,000
B
10 øre Posthorn 1909 (NK 100)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811647956.jpg Norge brev: NK 0100(2). KRISTIANIA 6.IV.15 (Oslo)kr 40,000
B
10 øre Posthorn 1909 (NK 100)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824143456.jpg Norge brev: NK 100(4). KRISTIANIA 29 III 11 (SL). Rek, DE-kr 100,000
B
10 øre Posthorn 1909 (NK 100)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811648700.jpg Norge rek-brev: NK 0100(2). KRISTIANIA 29.III.16kr 602,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824262762.jpg Norge brev: NK 0110, 148. OSLO 5.IV.30. Bankobrev.kr 40,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824262782.jpg Norge brev: NK 0122(2). KRISTIANIA 16.IX.22 (Oslo)kr 60,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824262786.jpg Norge brev: NK 0122(2). KRISTIANIA 26.VIII.22 (Oslo)kr 100,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822455860.jpg Norge brev: NK 101. KRISTIANIA 30.V.19 (MSL). Danmark.kr 100,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818723414.jpg Norge brev: NK 107. KRISTIANIA/*St.H.* 3-IX 17 (SL). Rek.kr 100,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/819973938.jpg Norge brev: NK 114(2). KRISTIANIA 21.XII.14 (MSL). 10 ørekr 50,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811649972.jpg Norge rek-brev: NK 0103(2). KRISTIANIA/ELISENBERG 12.VIII.20kr 50,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811644000.jpg Norge rek-brev: NK 0103-04. KRISTIANIA-G 24.II.20kr 100,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811649462.jpg Norge rek-brev: NK 0105. KRISTIANIA 4.7.19 "NORGE R"kr 75,000
B
12 øre Posthorn 1909 til 40 øre Posthorn 1920-29
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824143820.jpg Norge rek-brev: NK 0109 II. LIAN 8.XI.22kr 150,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266528.jpg Norge brev: NK 130(2),134,96. OSLO/Br. 17 X 25 (IILM). 20 økr 75,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822353500.jpg Norge brev: NK 130-31,134. OSLO/Br. 5 X 25 (IILM). 20 ørekr 100,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820881268.jpg Norge brev: NK 130-31,134. OSLO/BR.II 27 X 25 (SL-bro).kr 125,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818723410.jpg Norge brev: NK 130-36. OSLO 10 I 27 (SL). Rekommandertkr 300,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820345164.jpg Norge brev: NK 130-36. OSLO 31 V 26. Rekommandertkr 300,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822455844.jpg Norge brev: NK 132,137. OSLO/ST.HANSHAUGEN 30 IX 25kr 100,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818143062.jpg Norge brev: NK 132. OSLO/Br. 16.11.31 (I26M). 10 ørekr 100,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821944686.jpg Norge brev: NK 135. OSLO/Br. 14 XII 28 (I24M). 20 øre Polkr 150,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/819555404.jpg Norge brev: NK 135. OSLO/Br. 23 X 25 (I24M). 20 øre Pol påkr 100,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820345162.jpg Norge brev: NK 135. OSLO/Br. 7 I 28 (I24M). 20 øre Polmerkekr 100,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817903256.jpg Norge brev: NK 135-36. OSLO/BR.IV -7 IV 25 (SL-bro).kr 200,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820178560.jpg Norge brev: NK 138. OSLO/Br. 12 IX 25 (IILM). 15 ørekr 50,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/819384014.jpg Norge brev: NK 138. OSLO/BR.I 18 IX 25 (SL-bro). 15 ørekr 40,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818723406.jpg Norge brev: NK 140. OSLO/Br. 29 X 25 (I24M). Tyskland.kr 40,000
B
Løve I til Svalbard (126-140)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811650524.jpg Norge rek-brev: NK 0127(4). KRISTIANIA-G 7.V.20kr 30,000
B
Løve II 1926/34 (NK 141-154)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811643996.jpg Norge rek-brev: NK 0152. OSLO 16.6.34kr 25,000
B
Løve II 1926/34 (NK 141-154)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824262764.jpg Norge brev: NK 0144(3). OSLO 3.III.27. Bankobrev.kr 40,000
B
Løve II 1926/34 (NK 141-154)
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811643128.jpg Norge brev: NK 0145(4). OSLO 2.III.29. Bankobrev.kr 75,000
B
Luftpost 1927 til Portoprovisorier 1929
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811644480.jpg Norge brev: NK 159. BERGEN 21 VI 28 (SL). 10 øre Ibsenkr 50,000
B
Luftpost 1927 til Portoprovisorier 1929
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811644478.jpg Norge brev: NK 157. OSLO/Br. 30 V 28 "LANDSUTSTILLINGENkr 75,000

Forrige   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    +  Neste

Det er helt gratis å opprette auksjoner på GiBud.no. Du betaler maksimalt 4% i provisjon ved oppnådd salg!