122 264
Auksjoner nå
64 588
Fastprisvarer
244 537
Salg siste 12mnd
633 630
Bud siste 12mnd

 
Pro-shop

NORSTAMPS AS
Stort utvalg av frimerker, mynter og postkort


 
 
Bud Ingen
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190750.jpg 1214-17 (Bl.20). Miniark Sølvsmedkunst luksus FD-stp OSLO 23kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190751.jpg 1214-17 (Bl.20). Miniark Sølvsmedkunst luksus FD-stp OSLO 23kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190752.jpg 1214-17 (Bl.20). Miniark Sølvsmedkunst luksus FD-stp OSLO 23kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190753.jpg 1214-17 (Bl.20). Miniark Sølvsmedkunst luksus FD-stp OSLO 23kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190754.jpg 1150-53 (Bl.17). Miniark Glassgunst luksus spesial FD-stp 40kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190761.jpg 1346-47. Julefrimerker. ½ hefte luksus FD-stp OSLO 20.11.98.kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190762.jpg 1346-47. Julefrimerker. ½ hefte luksus FD-stp OSLO 20.11.98.kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190763.jpg 1376-77. Julefrimerker. ½ hefte luksus FD-stp OSLO 19.11.99.kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190764.jpg 1376-77. Julefrimerker. ½ hefte luksus FD-stp OSLO 19.11.99.kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192333.jpg 1168-71 (Bl.18). Miniark OL-vinnere luksus FD-stp OSLO 23.02kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192334.jpg 1123-26 (Bl.15). Miniark OL-vinnere luksusstp 9000 TROMSØ 17kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192335.jpg 1119-22 (Bl.14). Miniark luksusstp 9000 TROMSØ 17-12-91.kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192337.jpg 1184-84 (Bl.19). Miniark luksus FD-stp OSLO 24.09.93.kr 50,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192338.jpg 1150-53 (Bl.17). Miniark Glasskunst luksus FD-stp OSLO 09.10kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192339.jpg 1139-42 (Bl.16). Miniark OL-vinnere luksus FD-stp OSLO 21.02kr 75,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192340.jpg 1123-26 (Bl.15). Miniark OL-vinnere sentralt stp FRIMERKETS kr 50,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192341.jpg 1123-26 (Bl.15). Miniark OL-vinnere luksus FD-stp OSLO 11.10kr 50,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/192000/192342.jpg 1119-22 (Bl.14). Miniark luksus FD-stp OSLO 11.10.91.kr 50,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/79000/79525.jpg 1223-24. H-par 3,50 kr Skogsbør I -SKIEN SENTRUM 13 SKIEN 12kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/79000/79528.jpg 1223-24. H-par 3,50 kr Skogsbør I -SKIEN SENTRUM 13 SKIEN 12kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/79000/79535.jpg 1223-24. H-par 3,50 kr Skogsbør I -HJELLEN 4 SKIEN 15.04.95-kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/79000/79929.jpg 1223-24. H-par 3.50 kr Skogsbæ I -HJELLEN 4 SKIEN 04.05.95-kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/79000/79948.jpg 1379. 4.00 kr Nasjonaltheateret -YOUNGSTORGET T 5 OSLO 19.11kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81258.jpg 1139-42. Lettstpl. miniark OL-vinnere IVkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81341.jpg 1111. 3.20 kr Europa XXIII -ILEVOLLEN 2 TRONDHEIM 23-10-92-kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81347.jpg 1137. 3.30 kr Orkideer II -TRONDHEIM-N.T.H. 7034 25-2-94-kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81348.jpg 1138. 3.30 kr Orkideer II -TRONDHEIM-N.T.H. 7034 25-2-94-kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81741.jpg 1196-99. Pent lettstpl. 4-blokk Lillehammer 94 IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81742.jpg 1196-99. Pent lettstpl. 4-blokk Lillehammer 94 IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81746.jpg 1196-99. Pent lettstpl. 4-blokk Lillehammer 94 IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81748.jpg 1196-99. Pent lettstpl. 4-blokk Lillehammer 94 IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/81000/81750.jpg 1196-99. Pent lettstpl. 4-blokk Lillehammer 94 IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/85000/85114.jpg 1333. Lettstpl hefte 5,50 kr Turist Vkr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/87000/87860.jpg 1380-81. Lettstpl. 4-blokk 4.00 kr Godt Nytt Årtusenkr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/87000/87865.jpg 1326. Lettstpl. miniark Valentinsdagen 1998kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/87000/87866.jpg 1326. Lettstpl. miniark Valentinsdagen 1998kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/87000/87868.jpg 1326. Lettstpl. miniark Valentinsdagen 1998kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/87000/87869.jpg 1326. Lettstpl. miniark Valentinsdagen 1998kr 25,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96097.jpg 1357. Lettstpl. heftekr 40,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96113.jpg 1119-21. Lettstpl. miniark Stålstikkkr 30,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96114.jpg 1119-21. Lettstpl. miniark Stålstikkkr 30,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96115.jpg 1119-21. Lettstpl. miniark Stålstikkkr 30,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96116.jpg 1119-21. Lettstpl. miniark Stålstikkkr 30,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96118.jpg 1119-21. Lettstpl. miniark Stålstikkkr 30,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96119.jpg 1123-26. Lettstpl. miniark Norske OL-vinnere IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96120.jpg 1123-26. Lettstpl. miniark Norske OL-vinnere IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96121.jpg 1123-26. Lettstpl. miniark Norske OL-vinnere IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96122.jpg 1123-26. Lettstpl. miniark Norske OL-vinnere IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96123.jpg 1123-26. Lettstpl. miniark Norske OL-vinnere IIIkr 20,000
B
Norsk Fauna IV til Nytt Årtusen (NK 1108-1381)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/96000/96124.jpg 1123-26. Lettstpl. miniark Norske OL-vinnere IIIkr 20,000

Forrige   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    +  Neste
Det er GRATIS å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler maks 4% i provisjon ved oppnådd salg.