128 182
Auksjoner nå
126 790
Fastprisvarer
172 945
Salg i år
558 871
Bud i år

 
Pro-shop

NORSTAMPS AS
Stort utvalg av frimerker, mynter og postkort


 
 
Bud Ingen
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/216000/216523a.jpg 77. Kort pent stpl BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA 23 IX 01. Motkr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/218000/218614.jpg 83. Følgebrev fra CHRISTIANIA 4 X 02 sendt Risdalkr 70,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219913.jpg 74-75. Lite takkebrev til Norrkøping med 5 øre stp BRYN 30XIkr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219915a.jpg 79. Bankobrev (kr 35) til Gjøvik med 20 øre fullstp NORDBANEkr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/220000/220027.jpg 74. Brevkort 32 sendt Balholm og oppfrankert med 2 øre stp Kkr 40,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/217000/217779.jpg 77 II. Kort til England stp NORDLANDS POSTEXP. 24VII07 på 10kr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/52000/52316.jpg 68. 10 øre Knudsen på konv. fra Stavanger Sparekasse med 2 skr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/43000/43243.jpg 68*2. Brev med 2 slag KONGSVINGER 23 XI 97kr 35,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/44000/44243a.jpg 79*3, 97, 100 = 72 øre på bancobrev (1.000,-) fra CHRISTIANIkr 150,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/71000/71825.jpg 76. 5 øre Knudsen på kort urent 4-ringsstpl. -563- (Hjælsetrkr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/73000/73095a.jpg 76. 5 øre på lite kort fra KRISTIANIA -5 XI 03 satt i porto kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/55000/55811a.jpg 76. 5 øre Knudsen på trykksak fra KRISTIANIA 23 I 03 sendt Bkr 30,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/55000/55813a.jpg 76. 5 øre Knudsen på trykksak fra KRISTIANIA 30 III 03 sendtkr 30,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/62000/62695a.jpg 77*2. 2 stk 10 øre Knudsen =20 øre på bancobrev (5,59) fra Hkr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/62000/62742.jpg 77. Brev pent stpl. CHR. A-BERGEN F VIII 03kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/207000/207026a.jpg 69. 20 øre på brev stpl BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA 15 VI 9kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/206000/206023.jpg 81. Postoppkravs følgebrev med 30 øre stp Chr pk 8 V 09.kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/206000/206024.jpg 81. Postoppkravs følgebrev med 30 øre stp Chr pk 14 V 09.kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/206000/206025.jpg 81. Postoppkravs følgebrev med 30 øre stp Chr pk 21 V 09.kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/206000/206061.jpg 81. Følgebrev for pakke med 30 øre pent stp Christiania pk 1kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/218000/218091.jpg 74, 79, 89. Bankobrev (2117 kr) med 122 øre stp TRONDHJEM 18kr 750,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/218000/218109.jpg 72, 75, 76, 79. Bancobrev (1500 kr) med 78 øre pent stp CHRIkr 750,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/218000/218129a.jpg 69. Pent brev til Tyskland med 20 øre stp KRISTIANIA 18 I 98kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/218000/218131a.jpg 79. Pent brev til Finland med 20 øre praktstp TROMSØ 27VIII0kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/154000/154147.jpg 77 II. Brev med 10 øre luksusstp SØMNÆS 1-II-07.kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/155000/155554.jpg 77 II. Pent stp 2 x STEND -5-IV-00 på brev til gaardbruger Ukr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/156000/156813.jpg 79. Brev til England med 20 øre stp BERGEN -8-VII-01. Mottakkr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/157000/157009.jpg 77*4. Bancobrev (400,-) fra SANDNÆS -8 XI 05 sendt Oltesvigkr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193088.jpg 81. Følgebrev med 30 øre grå stp Christiania pk 17 X 07.kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193090.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, pent stp MOSS 29kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193091.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, pent stp Christikr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193094.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, pent stp Christikr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193095.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, stp Christiania kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193096.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, pent stp Christikr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193097.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, lett fullstp KRIkr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193098.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, pent stp Christikr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193102.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, pent stp Kristiakr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193103.jpg 83. Følgebrev til Trysil med singel 50 øre, lett stp Christikr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193104.jpg 81. Følgebrev med 30 øre grå stp Christiania pk 2 X 07.kr 75,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193106.jpg 81. Følgebrev med 30 øre grå pent stp ELVERUM 17 X 07.kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193107.jpg 81. Følgebrev med 30 øre grå pent stp ELVERUM 3 X 07.kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/193000/193109.jpg 81. Følgebrev med 30 øre grå praktstp ELVERUM -5 XII 07.kr 100,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166445.jpg 77 II. Brev til Kjøbenhavn med 10 øre stp CHRISTIANIA 18-XI-kr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166447.jpg 75. Trykksak-ark fra skipsmegler med 3 øre praktstp KRISTIANkr 50,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166448.jpg 81. Postoppkravs følgebrev med 30 øre stp Kristiania pk 27-Xkr 150,000
B
Chr. H. Knudsen 1895/1908 (NK 65-84)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166449.jpg 77 II, 79. Bankobrev (150 kr) med 30 øre stp CHRISTIANIA 9-Vkr 100,000

Det er helt gratis å opprette auksjoner på GiBud.no. Du betaler maksimalt 4% i provisjon ved oppnådd salg!