102 113
Auksjoner nå
91 682
Fastprisvarer
133 415
Salg i år
428 514
Bud i år

 
Pro-shop

NORSTAMPS AS
Stort utvalg av frimerker, mynter og postkort


 
 
Bud Ingen
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/212000/212011.jpg 85 I. Klipp med 1 kr Provisorie rettvendt fullstp STAVANGER kr 150,000
S
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/212000/212307.jpg 92 a. Praktstp BERGEN 25 IX 08.kr 100,00005.07.2022 19:42:00
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/207000/207247a.jpg 88, 92. **/o. Utstillingsark med begge Provisorier i begge ukr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/212000/212308.jpg 91. Lett fullstp 2 kr Haakon 1907.kr 300,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/212000/212309.jpg 86 I. *. Ustemplet Kr.1.50 ultramarin. Sentrert hj.2.kr 175,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/220000/220096.jpg 85 I/II, 86 I/II, 87 I/II. Kroneprovisorier. Kpl sett nyansekr 2 000,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/220000/220097.jpg 89-91. Haakon Krone 1907. Kpl serie med et stempel.kr 500,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219623.jpg 88 x. *. Pen 30 øre Provisorie med variant 1 - oppgravert unkr 100,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219626.jpg 89. Praktstp MO 11 II 10 (t.3) på Haakon 1 kr 1907.kr 250,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219627.jpg 90. Sidevendt fullstp Chr pk -6 V 08 på Haakon 1,50 kr 1907.kr 250,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219631.jpg 95. Pk-stp Haakon 2 kr 1909 sentrert høyre.kr 25,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219646.jpg 93. Luksusstp ARENDAL 31 I 11 på Haakon 1 kr 1909. To ktg nekr 400,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219858.jpg 89-91. Haakon 1907. Flott serie med et stp.kr 600,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219859.jpg 48-92. Provisorier. 4 forskjellige med et rundstp.kr 100,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219883.jpg 85 I. Fullstp CHR 26III06 på skjev Kr.1.00 Provisorie.kr 75,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219884.jpg 95. Pen Haakon 2.00 kr 1909.kr 25,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219895.jpg 93. Haakon 1909. Lettstp 1 kr sentrert hjørne 1.kr 325,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/219000/219896.jpg 95.Haakon 1909. Ujevnt fullstp velsentrert 2 kr.kr 25,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
B06052022ID330F1TPQNMULERWFW.JPG92. Sidevendt klart fullstp DALE i SØNDFJORD 11V10.kr 50,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186012.jpg 91. Lettsp 1907 på Kr. 2.00 Haakon 1907 sentrert opp.kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186013.jpg 89-91. Uvanlig velsentrert serie Haakon 1907 med et stp.kr 600,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186014.jpg 89-91. Velsentrert serie Haakon 1907 med pk-stpkr 400,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186015.jpg 93. Skjev Kr. 1.00 Haakon 1909 med et fullstp.kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186016.jpg 93. Skjev Kr. 1.00 Haakon 1909 med et fullstp.kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186017.jpg 94. Lett rundstp Kr. 1.50 Haakon 1909.kr 900,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/212000/212972.jpg 93. Lettstplkr 300,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/212000/212973.jpg 118-25 .**. Postfriskkr 950,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/164000/164382.jpg 89. Velsentrert Kr.1.00 Haakon 1907 diagonalt fullstp HAMMERkr 150,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/189000/189806.jpg 92 a/b. Lot 15 stk Provisorie med et rundstp. Minst 7 med møkr 375,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/207000/207822.jpg 91. Lett rundstp Kr.2.00 Haakon 1907.kr 350,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/204000/204970.jpg 91. Velsentert, pen 2 kr Haakon 1907 med sidevendt stp Kr pkkr 325,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/186000/186464.jpg 85 II, 86 I. Kroneprovisorier. Bra lettstp Kr.1.00 olivengrøkr 400,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/191000/191187.jpg 85 I. Kroneprovisorie. 1 kr grønn omvendt fullstp KRISTIANIAkr 100,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190422.jpg 89. Lett rundstp Kr.1.00 Haakon 1907.kr 75,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/190000/190439.jpg 88 y. Omvendt fullstp KRISTIANIA -2 III 07.kr 40,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/194000/194275.jpg 48-88. Provisorier. Lot 5 forskjellige rundstp, inkl 86 II.kr 300,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/194000/194277.jpg 89-91. Pen, rundstp serie Haakon 1907.kr 500,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/122000/122954.jpg 91. Pent par Kr.2.00 Haakon 1909 stp Chr pk 25 X 09.kr 700,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/122000/122955.jpg 89. Pent lett rundstp par Kr.1.00 Haakon 1907.kr 150,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/189000/189182.jpg 88 y, 92 a. Begge Provisorier fullstp.kr 50,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/77000/77391.jpg 85 I. 1.00 kr Kroneprov. lett pakkepoststpl.kr 80,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/107000/107060.jpg 85 II. Lettstpl.kr 325,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/108000/108990.jpg 93. Lett pakkepoststpl. Sent hkr 250,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/139000/139014.jpg 91. Lettstp Kr.2.00 Haakon 1907.kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/158000/158899.jpg 85 I. Luksusstp RISØR 22-I-06 og liten bue. Ujevn tg.kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/162000/162217.jpg 85 I. Velsentrert Kr.1.00 pk-stp. Ktg.kr 75,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/162000/162221.jpg 91. Velsentrert 2 kr 1907 fullstp Chr pk.kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
B15042021ID330F1IULNDYSA.JPG85 I. 1.00 kr fullstpl KRISTIANIA 19 IX 05. attest FCM 2693/kr 200,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
B15042021ID330F1ADFEITZC.JPG91. Lettstpl sent opp. Attest FCM 2694/77kr 250,000
B
Kronemerker og Provisorier (NK 85-95)
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/164000/164660.jpg 91. Lett rundstp Kr.2.00 Haakon 1907.kr 300,000

Forrige   1  2    Neste

Det er helt gratis å opprette auksjoner på GiBud.no. Du betaler maksimalt 4% i provisjon ved oppnådd salg!