118 123
Auksjoner nå
49 085
Fastprisvarer
254 011
Salg siste 12mnd
631 130
Bud siste 12mnd

 

NORSTAMPS kategorier:

 
 
Bud Ingen

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170867.jpgHAMNØY I LOFOTEN 12 VII 40. Praktstp på Nk 219.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166456.jpgSVOLVÆR -1-V-37. Klart stp på kvittering for innbetaling.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166453.jpgALSTAHAUG 24-V-08. To pene stp på brev med Nk 77 II.kr 50,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166452.jpgBJÆRANGFJORD -1-11-63 (5 pkt). Pent stp på varsel om postinkkr 75,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166451.jpgVIGHOLMEN 31-V-10. Ufrankert brev til Glein stp LENSMANDEN Ikr 75,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170854.jpgBERG i HELGELAND -9 VII 30. Praktstp på par Nk 179.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172911.jpgPAKKELAPP til Hammerfest, stp 8000 BODØ S 14-06-90. Omadresskr 50,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166417.jpg8842 BRASØY -4-10-77. Praktstp på helsaks postkort BK 163.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166429.jpgDVERBERG 18-IV-09. Erstatningskrav for Bankobrev på brettet kr 200,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153958.jpgKIRKØY 23-2-49. To stp på klipp med 3 x Nk 354.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153959.jpgKIRKØY 23-2-49. To stp på klipp med 3 x Nk 354.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153966.jpgNORDSKOT 21-6-49. Klart stp bak på klipp.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153976.jpgSTRAUMEN I BODIN 18-7-49. Rettvendt stp på klipp med Nk 251.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153984.jpgKILVÆR 28-2-43. To rettvendte stp på klipp med 3 merker.kr 50,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153985.jpgKJEMÅGA 16-3-49. Klart stp bak på klipp.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153986.jpgLEITEBAKKEN 27-7-49. Rettvendt stp på klipp med Nk 252.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153995.jpgSØRFINNSET 18-7-49. Klart stp på klipp med par Nk 245.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153996.jpgSØRFINNSET 18-7-49. Klart stp på klipp med 3 merker.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153920.jpgREIPÅ -5-8-49. Rettvendt stp på lite klipp med Nk 354.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153927.jpgSTOKMARKNES -3-9-49. Prakt stp på klipp med par Nk 245.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153929.jpgSTØTT 17-12-46. Klart stp bak på klipp.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/153000/153933.jpgURE 5-10-46. Rettvendt stp på klipp med 2 x Nk 350.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170896.jpgSOMMERØY I VESTERAALEN -7 III 17 (6 pkt). To lette stp på klkr 75,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170901.jpgSULITJELMA 18 I 38. Luksusstp på Nk 152.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170920.jpgNORDVÆRNES 10-5-44. Sidevendt klart fullstp på Nk 246.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170926.jpgBITTERSTAD 19-8-39 (5 pkt). Rettvendt stp på T-33.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170933.jpgHAMSUNDPOLLEN 23-7-40 (5 pkt). Ujevnt praktstp på Nk 222.kr 50,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170936.jpgKJØPSVIK 24-6-38. To stp på trestripe Nk 153.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170947.jpgSULITJELMA 16-7-40. Praktstp på 208.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170950.jpgMØRSVIKBOTN 20-5-44 (6 pkt). Praktstp på par Nk 205.kr 75,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170994.jpgKVITNES I VESTERÅLEN 19-XII-50. Praktstp på par Nk 354.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171002.jpgRAMSUND 16-XII-50. Vakkert stp på klipp med T-65.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171030.jpgKONSVIKOSEN 3-2-42. Sidevendt stp på klipp med Nk 249.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171069.jpgFRØSKELAND 1-2-43. Nær praktstp på klipp med Nk 221.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171086.jpgHOMMELSTØ 13-3-42. To stp på klipp med Nk 240, 249.kr 40,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171098.jpgLEKNES I LOFOTEN 11-2-58. Rettvendt stp på klipp med Nk 353.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171103.jpgNARVIK -8-10-43. Praktstp på klipp med Nk 247.kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171148.jpg8325 HOLANDSHAMN -9-11-83. Rettvendt stp på klipp med Nk 929kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171151.jpgSIGERFJORD 14-5-64. Praktstp på klipp med vertikalt par Nk 5kr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166287.jpgNORDLILAND -7-1-65. Praktstp på Nk 469.kr 30,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/173000/173993.jpg8824 STAVSENG B 30.08.97. Uadressert SISTEDAGSBREV med 3 merkr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/173000/173995.jpg8572 SKARSTADHAMN 30-9-97. Uadressert SISTEDAGSBREV med 3 mekr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/173000/173996.jpg8830 VANDVE A 31-10-98. Uadressert SISTEDAGSBREV med svakt skr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174001.jpg8275 STORJORD I TYSFJORD 31-3-98. Uadressert SISTEDAGSBREV mkr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174002.jpg8275 STORJORD I TYSFJORD 31-3-98. Uadressert SISTEDAGSBREV mkr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174003.jpg8042 BLIKSVÆR 28-2-97. Uadressert SISTEDAGSBREV med 2 merkerkr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174004.jpg8042 BLIKSVÆR 28-2-97. Uadressert SISTEDAGSBREV med 2 merkerkr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174006.jpg8544 SKROVKJOSEN 30-6-97. Uadressert SISTEDAGSBREV med 3 merkr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174009.jpg8897 BARDAL A 31-10-96. Uadressert SISTEDAGSBREV med 3 merkekr 25,000

Nordland Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/174000/174010.jpg8897 BARDAL A 31-10-96. Uadressert SISTEDAGSBREV med 3 merkekr 25,000

Forrige   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    +  Neste

Generert: 03.08.2020 20:24:56
GiBud.no


Det er GRATIS å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler maks 4% i provisjon ved oppnådd salg.Bruk som startside                           Legg til i favoritter              

Aktive objekter   Solgte objekter