118 123
Auksjoner nå
49 085
Fastprisvarer
254 011
Salg siste 12mnd
631 130
Bud siste 12mnd

 

NORSTAMPS kategorier:

 
 
Bud Ingen

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170729.jpg9170 LONGYEARBYEN 20-2-96. Maskinstp på klipp med par Nk 116kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170845.jpgKVIBY I ALTA -2-2-51. Vakkert stp på klipp med Nk 350.kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170852.jpgBÅTSFJORD 18 X 32. Rettvendt fullstp på Nk 145.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170876.jpgINDRE BILLEFJORD 19 V 39 (5 pkt). Omvendt fullstp på Nk 220.kr 40,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170878.jpgKIRKENES 20 VI 38. Praktstp på Nk 150.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170881.jpgKONGSHUS 8 III 35 (6 pkt). Rettvendt stp på vertikalt par Nkkr 75,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
PAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9650 AKKARFJORD -7-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
PAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9980 BERLEVÅG 26-3-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172910.jpgPAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9980 BERLEVÅG 26-3-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172912.jpgPAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9593 BREIVIKBOTN A kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172913.jpgPAKKELAPP for C-post til Oslo, stp 9600 HAMMERFEST 18-6-90. kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172914.jpgPAKKELAPP for brevpost til Hammerfest, stp 9672 INGØY 14-6-9kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172915.jpgPAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9620 KVALSUND 21-4-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172916.jpgPAKKELAPP til Hammerfest, stp 9700 LAKSELV 21-9-93. Uvanlig kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172917.jpgPAKKELAPP for B-post til H.fest, stp 9700 LAKSELV -9-6-90. Ukr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172918.jpgPAKKELAPP for pakkepost til Hammerfest, stp 9700 LAKSELV 12-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172919.jpgPAKKELAPP for Rek-post til Hammerfest, stp 9970 MEHAMN 22-4-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172920.jpgPAKKELAPP for B-post til Hammerfest trs (åpnes straks), stp kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172921.jpgPAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9692 MÅSØY B 24.09.kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172922.jpgPAKKELAPP for A-post til Hammerfest, stp 9713 RUSSENES 30-3-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172923.jpgPAKKELAPP for brevpost til H.fest trs, stp 9626 SKAIDI 12-6-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172924.jpgPAKKELAPP for post til Evenes, stp TRONDHEIM 10 14-06-95. Ukr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172926.jpgPAKKELAPP for A-post til Hammerfest + trs, stp 9626 SKAIDI 2kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172927.jpgPAKKELAPP for A + B-post til Hammerfest, stp 9980 BERLEVÅG 1kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172928.jpgPAKKELAPP for post til Hammerfest, stp 9750 HONNINGSVÅG 2-4-kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/172000/172929.jpgPAKKELAPP for post til Hammerfest, stp POSTTERMINALEN 1 900kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/162000/162339.jpgALTA 26-X-43. Luksusstp på Nk 247.kr 40,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170898.jpgSTALLOGARGO 15 VIII 39. Praktstp på T-37.kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170908.jpgØKSFJORD 25 VI 39. To pene stp på vertikal stripe Nk 221 X.kr 30,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170929.jpgGRASBAKKEN 10-3-42 (7 pkt). Omvendt fullstp på Nk 299. 3 lavkr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170932.jpgHAKKSTABBEN 27-6-53 (7 pkt). Praktstp på klipp med Nk 392.kr 125,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170946.jpgSTORELV 25-8-39 (5 pkt). Praktstp på Nk 217. -tg.kr 45,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170990.jpgISNESTOFTEN -7-II-42 (6 pkt). Vakkert sidestp på klipp med Nkr 100,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/170000/170992.jpgKONGSFJORD 13-VII-59. Lett stp på klipp med par Nk 469.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171070.jpgGAMVIK -6-3-42. Sidevendt fullstp på klipp med Nk 247.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171071.jpgGAMVIK -6-3-42. Omvendt fullstp på klipp med Nk 249.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171096.jpgKVALSUND -4-11-42. Rettvendt stp på klipp med Nk 249.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171125.jpgKJØLLEFJORD 20-1-68. To klipp med vakre stp på T-mrk.kr 40,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171129.jpgNESSEBY 28-1-59. Omvendt stp på klipp med Nk 434.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171133.jpgSEIDA 26-1-58. Sidevendt stp på klipp med Nk 352.kr 50,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171140.jpgVADSØ 26-1-59. Praktstp på klipp med par Nk 458.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/171000/171147.jpgHAKKSTABBEN 20-11-61. Fullstp på klipp med par Nk 488.kr 40,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166272.jpgGAMVIK 18-10-61. Praktstp på Nk 469.kr 30,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166277.jpgLAKSELV 11-11-61. Praktstp på Nk 469.kr 30,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/175000/175196.jpgHONNINGSVÅG 21-2-53. Lett fullstp på klipp med Nk 392.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166131.jpgBERLEVÅG 30-10-61. Diagonalt fullstp på Nk 469.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166137.jpgHAVØYSUND 17-10-61. Praktstp på Nk 469.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166143.jpgNUVSVÅG 26-3-57. Sentralt fullstp på fireblokk Nk 432.kr 40,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166150.jpgVARDØ 19-6-62. Praktstp på Nk 469.kr 25,000

Finnmark Brev & Hjemstedsfilateli
https://www.norstamps.com/content/images/stamps/166000/166161.jpgBONAKAS 18-IV-30. Praktstp på klipp med Nk 179.kr 50,000

Forrige   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    +  Neste

Generert: 03.08.2020 19:39:02
GiBud.no


Det er GRATIS å opprette auksjoner på GiBud.no.
Du betaler maks 4% i provisjon ved oppnådd salg.Bruk som startside                           Legg til i favoritter              

Aktive objekter   Solgte objekter