Multiobjekt Auksjon
En Multiobjekt Auksjon er en auksjon der selger kan legge ut 2 eller flere identiske objekter for salg, og selge dem enkeltvis eller i mindre partier fra 1 til alle. Merk: Hvis en selger skal selge flere objekter samlet under ett, og til kun en budgiver, er det Standard Auksjon som skal brukes. I en Multiobjekt Auksjon, er det også en forskjell på hvordan vinnerbud blir avgjort og overbydd. Det kan være mange budvinnere i en Multiobjekt Auksjon. Budvinnere blir avgjort av hvem som la inn høyeste bud først og for hvilket antall budet gjelder.

VIKTIG !
  • En Multiobjekt Auksjon kan ikke ha noen skjult Minstepris.
  • Du kan heller Ikke bruke Autobud i en Multiobjekt Auksjon
  • Eksempel:Det har blitt lagt inn en Multiobjekt Auksjon med 10 objekter og utropsprisen er kr 100. Det blir så av forskjellige budgivere lagt inn 11 bud på kr 100. Hvis auksjonen stengte nå, ville de 10 første budene blitt vinnende med kr 100 pr stk. Tidlige bud vinner over senere innlagte bud hvis budbeløpet er likt.
    Før auksjonen stenger, kommer det en ny budgiver og byr kr 200,- på et av objektene. Siden denne budgiveren nå har det høyeste budet vil vedkommende få vinnende bud på 1 objekt, om auksjonen skulle stenge på dette tidspunkt. De resterende 9 objektene blir da vunnet av de 9 første budene på kr 100,- som ble lagt inn.

    Så ved å by over utropsprisen, kan nye budgivere enkelt slå ut tidligere budgivere og omgående sikre seg en bedre plassering på budlisten.
    Vær obs på at om det legges ut for mange objekter i samme auksjon, vil mest sannsynlig vinnerbudet for alle budgivere bli det samme som utropspris. Derimot ved riktig antall i forhold til etterspørsel, vil en Multiobjekt Auksjon være til glede for både selger og kjøper.